2016年家协会员大会将在23-1-2016 (星期六),中午2时,在本校有盖篮球场进行。请各位家长出席。当天,大会将提供简单的茶点,因此请各位家长在19-1-2016 之前将回条和提案交回本校,所有临时提案将不会在大会中讨论。谢谢。
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan PIBG 2016 akan diadakan pada
23 Jan 2016 ( Hari Sabtu) jam 2.00 petang  di gelanggang bola keranjang sekolah. Jamuan ringan akan disediakan. Kehadiran adalah dialu-alukan.Segala Usul dan cadangan boleh dicatatkan di borang usul dan dihantar bersama maklum balas sebelum 19/1/2016 (Hanya usul yang terima mengikut tarikh akan dibahaskan dalam AGM). Harap maklum.