WECODE SCHOOL LEVEL COMPETITION

高年组:
1. MEGAN LIM JIA YIN  4R
2.ONG YI XUAN              5S
3. GOH WAN QI               5S

低年组:
1. ONG JIN XIANG          3R
2. KONG HON YONG      3J
3. LOO SHU YI                 2C