PROGRAM MOTIVASI DAN KEPIMPINAN PENGAWAS 2014Sedang menuju ke tempat bermain "Fying Fox".

Menyeberangi jambatan
Permainan "Flying Fox"


Murid-murid mencuci pinggan sendiri selepas makan
Permainan halangan

Murid mengambil gambar bersama pemandu pelancong